Pays Nom Naissance Age Taille
KazakhstanDamir Ismagulov03/02/199129179.00
KazakhstanMariya Agapova07/04/199723168.00
KazakhstanShavkat Rakhmonov23/10/199425185.00