Pays Nom Naissance Age Taille
KazakhstanDamir Ismagulov03/02/199129179.00
KazakhstanMariya Agapova07/04/199723168.00
KazakhstanSergey Morozov14/06/198931169.00
KazakhstanShavkat Rakhmonov23/10/199426185.00
KazakhstanZhalgas Zhumagulov29/08/198832165.00