UFC 201 - Anthony Hamilton contre Damian Grabowski
Publié le : Samedi 30 juillet 2016

UFC 201 - Anthony Hamilton contre Damian Grabowski

265 lbs.: Victoire de Anthony Hamilton (258.5) contre Damian Grabowski (256) par KO

Retour